Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

O Parafii w Grzmucinie

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grzmucinie – jedna z 12 parafii dekanatu Radom-Wschód diecezji radomskiej.
Historia

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Tadeusz Krzysztof Mazur

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 9.00;
  • 12.00
 • Święta zniesione:
  • 9.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 17.00 (17.30 – maj, październik)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Bogusławice, Grzmucin, Maków: ul. Bogusławska i ul. Zabrodzie
 • Odpusty:
  • św. Maksymiliana (14 sierpnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
 • Nabożeństwa:
  • maj, październik – 17.00
  • I sobota miesiąca – 16.45
 • Historia:

Wioski Grzmucin i Bogusławice występują w dokumencie z 1191 r. jako uposażenie kustosza kolegiaty sandomierskiej. W administracji kościelnej należały do parafii Skaryszew. Pierwotną kaplicę w Grzmucinie, adaptowaną z budynku gospodarczego, utworzono w 1974 r. Została poświęcona 17 XI 1975 r. przez bp. Walentego Wójcika. Murowany kościół pw. św. Maksymiliana zbudowano w latach 1974–1976 staraniem ks. Lucjana Wojciechowskiego. Jest budowlą halową, z dwuspadowym dachem krytym blachą ocynkowaną. Parafia została erygowana przez bp. Edwarda Materskiego 1 VIII 1983 r. z wydzielonych wiosek parafii Skaryszew.

Proboszczowie

1978 – 1982 – ks. Ryszard Batorski
1982 – 1984 – ks. Wacław Mączyński
1984 – 1990 – ks. Andrzej Gawryś
1990 – 1993 – ks. Henryk Jagieło
1993 – 2006 – ks. Emanuel Kolatorowicz
2006 – 2019 – ks. Wiktor Wiącek
2019-nadal- ks. Tadeusz Krzysztof Mazur

O Parafii w Kłonówku

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kłonówku – jedna z 12 parafii dekanatu Radom-Wschód diecezji radomskiej.
Historia

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Tadeusz Krzysztof Mazur

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 10.30
 • Święta zniesione:
  • 10.00;
  • 16.00
 • Dni powszednie:
  • 16.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Kłonówek – Wieś, Kłonówek – Kolonia, Kłonów.
 • Odpusty:
  • NMP Królowej Polski (3 maja)
 • Nabożeństwa:
  • 15.30
 • Historia:

Kościół pw. NMP Królowej Polski powstał w 1982 r. z drewnianego domu sprowadzonego z Radomia i adaptowanego na cele kultu staraniem ks. Stefana Sułeckiego i ks. Tadeusza Wójcika. W tym też roku został on poświęcony przez bp. Edwarda Materskiego. Parafia została erygowana 1 I 1987 r. z wydzielonych wiosek parafii Skaryszew i Kuczki.

Proboszczowie

1978–1982 – ks. Ryszard Batorski;
1982–1984 – ks. Wacław Mączyński;
1984–1990 – ks. Andrzej Gawryś;
1990–1993 – ks. Henryk Jagieło;
1993–2006 – ks. Emanuel Kolatorowicz;
2006–2019 – ks. Wiktor Wiącek.
2019 – nadal – ks. Tadeusz Krzysztof Mazur