V NIEDZIELA ZWYKŁA 4 lutego 2024r.

 1. Dziękuję za ofiarę na kwiaty i posprzątanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę rodzinom p. Małgorzaty i Dariusza Bukalskich oraz p. Maciąg. Bardzo proszę aby o porządek na przyszłą niedzielę w naszym kościele zadbały rodziny p. Utkowskich i Pawlikowskiech.

 2. Dziś na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszam członkinie z KŻR. Po Mszy św. spotkanie formacyjne i zmiana tajemnic.

 3. W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na diecezjalne Środki Społecznego Przekazu.

 4. W sobotę na godzinę 15.00 zapraszam ministrantów i kandydatów na zbiórkę formacyjną.

 5. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam na Msze św. z nauką, którą wygłosi, dobrze nam znany i lubiany, ks. prof. Jacek Kucharski.

 6. Bardzo dziękuję za pomóc w rozebrania dekoracji bożonarodzeniowej. Prosiłem o pomoc rodziny z Kłonówka – Kolonii od numeru 1 do 25. Byli tylko przedstawiciele 6 rodzin; Justyna Bukalska, Ilona Kamińska, Grzegorz Tokarski, Szymon Zięba, Dominik Gruszczyński, Krzysztof Zięba. Moi kochani, nasz kościół, to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepszy odzew. Przybyłym do pomocy jeszcze raz dziękuję. Dzieci, które przekazały swoje zdjęcia do szopki zapraszam po odbiór zdjęć do zakrystii.

 7. Na stoliku pod chórem jest wyłożony nowy numer „Rycerza Niepokalanej” i dla dzieci „Rycerzyk Niepokalanej” na miesiąc luty. Dobrowolną ofiarę za prasę katolicką składamy do puszki umiejscowionej na filarze.

 8. Ogłodzenie ks. Dziekana

  W niedzielę 28 stycznia 2024 doszło do pożaru poddasza i dachu plebanii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie koło Skaryszewa w naszym dekanacie Radom Wschód. Na skutek pożaru została uszkodzona więźba dachowa i poszycie dachu, zostały zniszczone podwieszone sufity we wszystkich pomieszczeniach plebanii, zostało zniszczone wyposażenie całej plebanii.

  Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli naszego dekanatu prosząc o modlitwę, ale i materialne wsparcie parafii Św. Jadwigi w Tomaszowie. Parafia Św. Jadwigi liczy 324 wiernych to jest 98 rodzin, które dbają o swoją małą parafię. Parafia nie jest w stanie na dzień dzisiejszy podołać kosztom remontu i odbudowy.

  W porozumieniu z Ekonomem Diecezji Radomskiej proszę, aby przyszła niedziela była w naszym dekanacie dniem solidarności z parafią św. Jadwigi, a ofiary do puszek z przyszłej niedzieli – to jest 11 lutego – były przeznaczone na remont dachu i odbudowę plebanii parafii Św. Jadwigi w Tomaszowie.

  Dziekan ks. Marek Janas

 9. Intencje mszy świętych na najbliższy tydzień: (zakładka: intencje)