Ogłoszenia parafialne XIV niedziela zwykła 7 lipca 2024 r.

 1. Serdecznie dziękujemy za ofiarę na kwiaty i posprzątanie naszego kościoła na liturgię dzisiejszej niedzieli rodzinom Państwa Maciejczyk i Szmit. O przygotowanie kościoła na liturgię kolejnej niedzieli prosimy rodzinę p. Trelka.

 2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zapraszamy na spotkanie formacyjne wszystkich Członków KŻR naszej parafii. Na spotkaniu podane zostaną intencje modlitewne na miesiąc lipiec, a także rozdane biuletyny rodziny różańcowej.

 3. Gromadząc się na Mszach św. w okresie letnim, zadbajmy o godny strój w kościele: zakryte ramiona i długie spodnie.

 4. Z dniem 1 lipca dotychczasowy ks. proboszcz Tadeusz Mazur rozpoczął posługę duszpasterską jako proboszcz par. św. Zygmunta w Szydłowcu oraz dziekan dekanatu szydłowieckiego. Wyrazem naszej wdzięczności za Jego Osobę, posługę duszpasterską w naszej parafii i ogrom wykonanych przy wsparciu parafian prac materialnych niech będzie nasza modlitwa w Jego intencjach.

 5. W przyszłą niedzielę – 14 lipca na Mszy św. o godz. 10.30 w obecności dziekana dekanatu Radom-Wschód oraz zaproszonych gości, będzie miało miejsce kanoniczne objęcie urzędu proboszcza przez ks. Sławomira Szustaka, który z dniem 1 lipca br. rozpoczął w naszej parafii posługę duszpasterską. Serdecznie zapraszamy.

 6. Intencje Mszy św. w rozpoczynającym się tygodniu:

 7. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli a tym, którzy udają się na wakacyjny wypoczynek, zwłaszcza dzieciom i młodzieży nabrania sił duchowych i fizycznych. Nie zapominajmy o potrzebie modlitwy oraz obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

 

Ogłoszenia parafialne XIV niedziela zwykła 7 lipca 2024 r.

 1. Serdecznie dziękujemy za ofiarę na kwiaty i posprzątanie naszego kościoła na liturgię dzisiejszej niedzieli rodzinie Państwa Kaczmarzyk. O przygotowanie kościoła na liturgię kolejnej niedzieli prosimy rodzinę Domagałów.

 2. Dziś po Mszy św. o godz.12.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne wszystkich Członków KŻR naszej parafii. Na spotkaniu podane zostaną intencje modlitewne na miesiąc lipiec, a także rozdane biuletyny rodziny różańcowej.

 3. Gromadząc się na Mszach św. w okresie letnim, zadbajmy o godny strój w kościele: zakryte ramiona i długie spodnie.

 4. Z dniem 1 lipca dotychczasowy ks. proboszcz Tadeusz Mazur rozpoczął posługę duszpasterską jako proboszcz par. św. Zygmunta w Szydłowcu oraz dziekan dekanatu szydłowieckiego. Wyrazem naszej wdzięczności za Jego Osobę, posługę duszpasterską w naszej parafii i ogrom wykonanych przy wsparciu parafian prac materialnych niech będzie nasza modlitwa w Jego intencjach.

 5. W przyszłą niedzielę – 14 lipca na Mszy św. o godz. 12.00 w obecności dziekana dekanatu Radom-Wschód oraz zaproszonych gości, będzie miało miejsce kanoniczne objęcie urzędu proboszcza przez ks. Sławomira Szustaka, który z dniem 1 lipca br. rozpoczął w naszej parafii posługę duszpasterską. Serdecznie zapraszamy.

 6. Intencje Mszy św. w rozpoczynającym się tygodniu:

 7. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli a tym, którzy udają się na wakacyjny wypoczynek, zwłaszcza dzieciom i młodzieży nabrania sił duchowych i fizycznych. Nie zapominajmy o potrzebie modlitwy oraz obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Intencje mszalne w dniach od 8 do 14 lipca br.

Poniedziałek

8 lipca

17.00 +Annę Kościelniak – od uczestników pogrzebu

Wtorek

9 lipca

17.00 +Andrzeja Gołębiowskiego – od uczestników pogrzebu

Środa

10 lipca

17.00 +Antoniego Stanisławę Kundys

Czwartek

11 lipca

17.00 +Andrzeja Gołębiowskiego – od uczestników pogrzebu

Piątek

12 lipca

17.00 Dziękczynno-błagalna w int. Marzeny Pszczoła i jej rodziny – dzieci oraz wnuków

Sobota

13 lipca

12.00 Chrzest św.

17.00 + Stanisława Apolonię Gałków i zm. z rodzin Gałków

i Gębskich

17.30 + Mirosława Danutę Jana Kościelniaków

Niedziela

14 lipca

9.00 + Józefa Janinę Pszczoła

12.00 Dziękczynno-błagalna w int. Danuty i Jerzego Kot

oraz ich dzieci i wnuków

Chrzest św.